Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v.

Engangs beløb - 96843

Opsparere med små pensioner vinder skattesag Opsparere med små pensioner vinder skattesag Fremover åbnes der igen for, at alle pensionister med små opsparinger kan få udbetalt deres pension som et engangsbeløb Af Industriens Pension, iIllustration: Skærmdump af hjemmeside En ny afgørelse fra Landsskatteretten betyder nemlig, at alle danskere med små pensioner fremover kan få udbetalt hele opsparingen som et samlet engangsbeløb til en beskatning på 40 procent. Denne mulighed forsvandt pludselig for fire år siden, hvor SKAT ændrede praksis og begyndte at opkræve en afgift på 60 procent ved udbetaling af de små pensioner som et engangsbeløb til medlemmer, der selv har stået for den sidste del af indbetalingen. Frem til lå beskatningen ved denne type udbetalinger blot på 40 procent. Derfor indbragte selskabet sagen for Landsskatteretten, der nu har givet Industriens Pension fuldt medhold.

14 dages gratis

Indtil medlemmer, der er indtrådt i ordningen den 1. Der kan i alttast højst opnås anciennitet svarende til tiden fra indtrædelsen til 1. For tiden før den 1. Bidragsindbetalinger i det enkelte år ud over de pr. stk. Eventuelle overskydende bidrag anses hvordan indbetalt i perioden fra den 1. Af bidrag, der vedrører tiden siden den 1. I den i stk. Eventuelle overskydende bidrag godskrives efter lignende regler som i § 7, stk.

​Kontakt ATP

Det har stor betydning for pensionens omfang, hvornår dine indbetalinger er sket. Generelt er det sådan, at jo engang en indbetaling er sket, jo yderligere pension får du for den. Det vil sige, at størrelsen på pensionen ikke kun er afhængig af, da meget der er indbetalt, men også hvornår der er indbetalt. På din pensionsoversigt kan du få et fasthed over, hvor meget du har indbetalt, og hvor meget du kan ane at få i pension fra ATP. Uanset hvornår du ser din pensionsoversigt, vil den altid vise de nyeste tal, og det giver dig det mest præcise billede af, hvad man kan forvente at få udbetalt. Bemærke din pensionsoversigt Forskel i størrelsen på pensionen For at få højeste alderspension Der kan være forskellige grunde indtil, at din pension er mindre end den højeste pension. Tjek dine indbetalinger Du kan få rettet eventuelle skyld i dine indbetalinger inden for 3 år.

Comments