RelationPlus

Loyalitets program Anne

Dynamics Retail er nu Dynamics Commerce — tilbyder omfattende flerkanalshandel på tværs af e-handel, butik og call center. Yderligere oplysninger om disse ændringer finder du i Microsoft Dynamics Commerce. Med fordelskundeprogrammer kan forhandlere sikre kundeloyalitet ved at belønne kunderne for deres brug af detailhandlerens mærke. I Dynamics Commerce kan du oprette enkle eller komplekse fordelskundeprogrammer, der gælder på tværs af juridiske enheder i enhver handelskanal. I dette emne beskrives fordelskundefunktionerne i Commerce og de tilsvarende konfigurationstrin, der kan hjælpe detailhandlere i gang med deres fordelskundeprogrammer.

Comments