Konkurrencer

Løbende Sandberg

Se PDF Som udgangspunkt er det ikke tilladt at afholde offentligt pokerspil om penge i turneringsform i Danmark, medmindre der er givet en bevilling. Spillemyndigheden udsteder bevilling til og fører tilsyn med offentlige pokerturneringer. Du finder en liste over bevillingshavere længere nede på siden. Personer, selskaber eller foreninger kan, med tilladelse fra Spillemyndigheden, afholde offentligt pokerspil om penge i turneringsform. For at opnå en bevilling er det bl. Du skal ansøge Spillemyndigheden om bevilling og du kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. Du må ikke afholde offentlige pokerturneringer, før du har modtaget en bevilling.

Aktuelle kampagner

Ejendomme, som enten lovligt anvendes af ejeren til helårsbeboelse, eller som ejeren har udlejet på en kortløbende, tidsbegrænset ellers opsigelig lejeaftale. Markedsværdien bestemmer værdiansættelsen Markedsværdien danner altid en øvre grænse for værdiansættelsen. Hvis ejendommen er handlet mindre end seks måneder forud for tilbudstidspunktet, kan den kontantpris, der er handlet indtil, samtidig ikke overskrides ved værdiansættelsen.

Comments