§ 11-14. Store og små bogstaver

Udtryk indenfor - 89704

Videre til indhold Videre til menunavigation. Søg fra begyndelsen af ordet mod slutningen af ordet. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre om et ord er brugt som proprium eller ej. Sådanne tilfælde er behandlet nærmere i punkt I øvrigt kan et proprium altid skrives på samme måde som bæreren, ejeren, forfatteren, komponisten el. Dette gælder også brugen af store og små bogstaver.

Betydninger

Yderligere til indhold Videre til menunavigation. Under ord igen! Få mere hjælp indtil søgning. Søg Kun i denne autopsi.

: 11 Afledninger

Yderligere til indhold Videre til menunavigation. Tidligste ord i en tekst, fx pr. en bog, en avis, et opspind, et brev eller en annonce, skrives med stort begyndelsesbogstav. Det gælder også første ord i et tekstafsnit, fx i et kapitel, en paragraf ellers et »nyt afsnit« typografisk afsnit, alinea. Og det gælder ligeledes første løfte efter et punktum; efter et forkortelsespunktum der ikke samtidig fungerer som slutpunktum i en sætning, skrives dog inklusive lille.

Faste udtryk

Yderligere til indhold Videre til menunavigation. Find regler, vejledning og øvelser inden foran en række af de mest almindelige sproglige faldgruber på dansk: komma ,  r-problemer,  ad eller af  og adskillig, mange flere. Gå til Typiske problemer. Slå op i Retskrivningsordbogen s paragraffer, og se den officielle ordlyd foran de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Forløbe til Retskrivningsreglerne. Er du stødt på et nyt ord, et nyt mine eller en ny brug af et eksisterende ord? Så kan du bistå os ved at indberette din observation og sende den til os. Forløbe til Send et ord.

Comments